Local connect

lokalt, enkelt och personligt

Local Connect äger, driver och utvecklar stadsnät med fokus på lokal förankring. Stadsnäten består av högteknologisk fiberinfrastruktur som på lika villkor förser samhällets alla delar med bredbandstjänster från marknadens tjänsteleverantörer. Genom lokal förankring interagerar vi med invånare, näringsliv och den kommunala förvaltningen och fungerar som en digital ryggrad för samhället. Genom att verka lokalt skall det vara enkelt att komma i kontakt med oss och vi lägger stor vikt på ett personligt bemötande.  Genom omfattande investeringar i framtidssäker fiberinfrastruktur tillsammans med att vi engagerar oss i lokala projekt, organisationer och föreningar Be Local har vi ett viktigt samhällsuppdrag.

Ta del av våra fibertjänster

Local Connect levererar öppen fiberinfrastruktur till större företag, tjänsteleverantörer och operatörer som i sin tur säljer tjänster som internet, TV och telefoni till privatpersoner och företag. Genom att söka på din adress på www.bredbandswebben.se kan du se om din fastighet är ansluten och beställa tjänster hos över 20 talet tjänsteleverantörer.

Är du inte ansluten är du välkommen att kontakta oss genom vårt kontaktformulär så ser vi över dina möjligheter att framtidssäkra din fastighet.

Ta del av våra fibertjänster

Local Connect levererar öppen fiberinfrastruktur till större företag, tjänsteleverantörer och operatörer som i sin tur säljer tjänster som internet, TV och telefoni till privatpersoner och företag. Genom att söka på din adress på www.bredbandswebben.se kan du se om din fastighet är ansluten och beställa tjänster hos över 20 talet tjänsteleverantörer.

Är du inte ansluten är du välkommen att kontakta oss genom vårt kontaktformulär så ser vi över dina möjligheter att framtidssäkra din fastighet.

Stad och land tillsammans

Vårt samhälle är uppbyggt av stad och land, två lika viktiga delar som bygger ett hållbart samhälle. Att kunna leva och verka i hela kommunen är avgörande. Local Connect ansluter därför alla typer av fastigheter såväl i tätort som landsbygd – vår fiberinfrastruktur ger alla lika förutsättningar att vara en del av det digitaliserade samhället.

Local Connect i Falköping

Vårt stadsnät i Falköping, Local Connect i Falköping AB har byggts ut under två decennier. Vi finns i tätort och landsbygd och samverkar med andra nätägare för att tillsammans skapa en heltäckande fiberinfrastruktur för alla som bor och verkar i vårt samhälle. Vi äger och utvecklar allt från de finmaskigaste näten på gator och torg till omfattande spridningsnät på landsbygden och ansvarar även för de samhällskritiska ortsammanbindande fibernäten som binder ihop stad och land. Stadsnätet i Falköping ägs av långsiktigt pensionskapital som tillsammans med gemensamägd fiberinfrastruktur med Falköpings kommun lägger grunden för långsiktighet och en kontinuerlig vidareutveckling av stadsnätet.

Tranorna är åter vid Hornborgasjön

Nu kommer det som vi alla går och längtar efter, vårt lokala vårtecken när tranorna återvänder till Hornborgasjön efter en lång vinter. Vi firar detta

Ska du gräva?

Om du planerar att gräva i allmän platsmark eller på privat tomt skall du alltid göra en föranmälan på www.ledningskollen.se Då kan vi och andra ledningsägare i god tid och på ett tryggt vis anvisa och sätta ut våra ledningar så att grävskador undviks. Som regel skall det alltid begäras en kabelanvisning innan schaktarbetet påbörjas, detta är viktigt då våra ledningar har en samhällsbärande funktion. 

Har du skadat en fiberkabel?

Ska du gräva?

Om du planerar att gräva i allmän platsmark eller på privat tomt skall du alltid göra en föranmälan på www.ledningskollen.se Då kan vi och andra ledningsägare i god tid och på ett tryggt vis anvisa och sätta ut våra ledningar så att grävskador undviks. Som regel skall det alltid begäras en kabelanvisning innan schaktarbetet påbörjas, detta är viktigt då våra ledningar har en samhällsbärande funktion. 

Har du skadat en fiberkabel?

Driftstörningsinformation

Driftstörningar:

Det finns inga störningar att rapportera.

Planerade Avbrott:

Det finns inga planerade avbrott att rapportera.