Lokal förankring innebär snabb felavhjälpning

Vi håller hög utbyggnadstakt i stadsnätet med personal som varit med sedan de första kablarna grävdes ned i slutet på 90-talet. Fördelen med att kunna sitt nät och vara lokal är de gånger som händelser utanför vår kontroll påverkar nätet. Förra veckan fick vi ett avbrott som påverkade de södra delarna av Falköpings tätort. Genom att finnas på orten kunde vi snabbt styra om våra resurser och lokalisera felet för åtgärd. Då vi lagerhåller materiel lokalt som en del i vår höjda beredskap fick vi även på plats de reservdelar som krävdes.

Nätet är stabilt byggt och normala fel som avgrävningar eller annan yttre påverkan inträffar tyvärr några gånger om året. Denna gång var felet annorlunda och felsökningen lite mer komplicerad. Det visade sig att en spridningskabel hade åverkan från råttor som gnagt av delar av kabeln där delar av trafiken var i drift och andra hade avbrott. Felet inträffade oturligt nog på en fredag precis innan helg men genom snabbt agerande, smart felsökning och tillgång till reservdelar lyckades vi till en permanent lagning som färdigställdes klockan 18.13 på fredagskvällen. Det är trist när våra kunder påverkas men vi kunde ta helg med vetskapen att avbrottet åtgärdas mycket effektivt med minimal nedtid för kunderna.

Vi utbildar och förbereder oss för en omvärld där vår samhällsviktiga infrastruktur kommer prövas allt mer. Åtgärder i skarpt läge, denna gång orsakad av råttor ger oss värdefull praktisk erfarenhet och viktiga lärdomar för framtiden säger Mattias Arnesson, Stadsnätschef på Local Connect i Falköping

Driftstörningsinformation

Driftstörningar:

Det finns inga störningar att rapportera.

Planerade Avbrott:

Det finns inga planerade avbrott att rapportera.