Be Local

Då Local Connects hjärta klappar extra hårt för den lokala samhällsutvecklingen anser vi att vi har ett extra stort ansvar att stötta lokala initiativ som utvecklar samhället. Genom BE LOCAL tar vi initiativ till insatser som främjar lokal utveckling. Det kan vara så enkelt som att i första hand arbeta med lokala entreprenörer, leverantörer och företag för att bygga ut och utveckla fiberinfrastrukturen och oss själva som företag, detta för att stimulera arbetstillfällen lokalt.

Genom att vara lokala och etablerade i lokalsamhället är personalen närvarande och lyhörda. Det finns alltid möjlighet att få kontakt med oss och självklart är man välkommen att komma in på våra lokala kontor för ett fysiskt möte.

Vi engagerar oss särskilt i projekt, initiativ och organisationer ofta med ett ideellt motiv. Vi prioriterar initiativ som stärker den lokala utvecklingen och ur perspektivet sammanhållning, föreningsliv, företagande och kultur. Local Connects insatser kan bestå i att engagera sig personellt eller i kombination med sponsorskap. Projekt och organisationer vi sponsrar anser vi har ett särskilt stort behov av att få den uppmärksamhet de förtjänar.

Be Local engagerar sig i Nyföretagscentrum

Local Connect driver ”Be Local” vars syfte är att engagera sig i lokala initiativ som behöver extra uppmärksamhet och finansiering.

Nyligen invigde Science Park Skövde sin Nod Falköping, ett strategiskt initiativ för Falköpings näringsliv. Noden kommer att utvecklas av Nyföretagarcentrum i Falköping under ledning av Conny Johansson.Som en del i vårt lokala engagemangsprogram ”Be Local” går Local Connect i Falköping in som sponsorföretag till Nyföretagarcentrum och ansluter till flera ansvarsfulla företag och organisationer.

Detta är ett självklart val av organisation att stötta, med en imponerande historik är Nyföretagarcentrum en viktig aktör i det lokala näringslivet, säger Jimmy Stigevall VD för Local Connect i Falköping

Be Local engagerar sig i Nyföretagscentrum

Local Connect driver ”Be Local” vars syfte är att engagera sig i lokala initiativ som behöver extra uppmärksamhet och finansiering.

Nyligen invigde Science Park Skövde sin Nod Falköping, ett strategiskt initiativ för Falköpings näringsliv. Noden kommer att utvecklas av Nyföretagarcentrum i Falköping under ledning av Conny Johansson.Som en del i vårt lokala engagemangsprogram ”Be Local” går Local Connect i Falköping in som sponsorföretag till Nyföretagarcentrum och ansluter till flera ansvarsfulla företag och organisationer.

Detta är ett självklart val av organisation att stötta, med en imponerande historik är Nyföretagarcentrum en viktig aktör i det lokala näringslivet, säger Jimmy Stigevall VD för Local Connect i Falköping

Driftstörningsinformation

Driftstörningar:

Det finns inga störningar att rapportera.

Planerade Avbrott:

Det finns inga planerade avbrott att rapportera.