Felanmälan tjänsterleverans

Eftersom Local Connect levererar fiber till marknadens alla operatörer och tjänsteleverantörer som i sin tur säljer internetbaserade tjänster till konsumenter och företag skall alltid felanmälan göras till din tjänsteleverantör. Kontaktuppgifter till din tjänsteleverantör finner du i ditt tjänsteavtal. Tjänsteleverantören kommer i sin tur genomföra en felsökning av sin utrustning och i de fallen fel lokaliseras till fibernätet felanmäler tjänsteleveratören direkt till Local Connect enligt uppsatt rutin för vidare felavhjälpning.

Felanmälan för skada på kabel eller skåp tillhörande Local Connect.

Har skada uppstått på kabel eller skåp ska du som ansvarar för skadan omedelbart rapportera in till oss. Lättast gör du anmälan med hjälp av vårt formulär. Här ser du den information vi behöver i ett första stadie.

Efter att du lämnat informationen via formuläret återkopplar vi till dig så snart som möjligt.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Ladda upp en bild på skadan och en övergripande bild.

Driftstörningsinformation

Driftstörningar:

Det finns inga störningar att rapportera.

Planerade Avbrott:

Det finns inga planerade avbrott att rapportera.