LÅT TUSEN BLOMMOR BLOMMA!

Local Connect bygger sin affärsmodell på det öppna nätets princip, vår fiberinfrastruktur erbjuds till allt och alla på lika villkor. Vi fokuserar på att äga och utveckla en neutral fiberinfrastruktur där marknadens olika operatörer och tjänsteleverantörer ges möjlighet att sälja sina tjänster på lika villkor över en robust teknik och innovativ marknadsplats. Genom att operera ett öppet nät konkurrerar operatörer och tjänsteleverantörer i nätet med varandra för att leverera bästa möjliga tjänst till bästa möjliga pris såväl till privatpersoner, företag och fastighetsägare. Detta skapar en naturlig och sund konkurrens där vi med lokal förankring alltid ser det lokala samhällets bästa.

Samhället står inför ett paradigmskifte där digitaliseringen förändrar hur vi lever i grunden. Sverige är ett av världens mest digitaliserade samhällen, en position vi skall försvara och självklart utveckla vidare. I de samhällen Local Connect är etablerade är ambitionen hög även ur ett Svenskt perspektiv där vi lokalt vill leda utvecklingen. Paradigmskiftet har kommit långt avseende fiberutbyggnadens omfattning samt utvecklingen av kommersiella tjänster som internt, TV och allt övrigt som erbjuds över internet. Vi är övertygade om att den offentliga servicen står inför en stor omvandling vilket kräver stabila och välutbyggda bredbandsnät till allt och alla. Local Connect vill driva på denna utveckling och i nära samarbete med offentliga sektorn vill vi skapa förutsättningar för nästa generations av bredbandstjänster ofta kallat välfärdsbredband.

 

Samhället står inför ett paradigmskifte där digitaliseringen förändrar hur vi lever i grunden. Sverige är ett av världens mest digitaliserade samhällen, en position vi skall försvara och självklart utveckla vidare. I de samhällen Local Connect är etablerade är ambitionen hög även ur ett Svenskt perspektiv där vi lokalt vill leda utvecklingen. Paradigmskiftet har kommit långt avseende fiberutbyggnadens omfattning samt utvecklingen av kommersiella tjänster som internt, TV och allt övrigt som erbjuds över internet. Vi är övertygade om att den offentliga servicen står inför en stor omvandling vilket kräver stabila och välutbyggda bredbandsnät till allt och alla. Local Connect vill driva på denna utveckling och i nära samarbete med offentliga sektorn vill vi skapa förutsättningar för nästa generations av bredbandstjänster ofta kallat välfärdsbredband.

 

Detta gör vi på samma neutrala vis genom att tillhandahålla en neutral och öppen infrastruktur tillgänglig för alla med lokal förankring på ett närvarande och personligt vis. Avseende välfärdsbredband engagerar vi oss än längre och ser detta som strategisk verksamhetsutveckling där vi har en särskilt viktig roll att fylla. Läs mer på Be Local.

Driftstörningsinformation

Driftstörningar:

Det finns inga störningar att rapportera.

Planerade Avbrott:

Det finns inga planerade avbrott att rapportera.