Tranorna är åter vid Hornborgasjön

Nu kommer det som vi alla går och längtar efter, vårt lokala vårtecken när tranorna återvänder till Hornborgasjön efter en lång vinter. Vi firar detta med att idag starta upp våra schaktentreprenader.

Efter en lång och kall vinter med omfattande tjäle går vi in i årets mest intensiva utbyggnadsperiod. De senaste åren har Local Connect haft en intensiv utbyggnad och efterfrågan på stadsnätets tjänster har ökat kraftigt, likaså våra investeringar. Nu har vi ovanligt mycket leveranser som beställts under vintern. Vintern innebär normalt lågsäsong rent schaktmässigt men vårt beredningsarbete har gått på högvarv. Tack vare hårt arbete och god planering kan vi i år starta upp schaktentreprenaderna tidigare än normalt.

Efter de senaste årens kraftiga expansion så har vårt stadsnät blivit större men samtidigt mer finmaskigt vilket ger oss bättre förutsättningar att förtäta och erbjuda våra kunder leveranser till attraktiva villkor. Vi likt alla aktörer i samhället drabbas av den ökade inflationen. Genom att satsa på volym och större projekt lyckas vi utvinna synergier vilket innebär att vi kan bibehålla eller reducera anslutningsvillkoren. Detta har varit grundreceptet till de senaste årens kraftiga expansion.

Vi har historiskt stora ordervolymer som nu skall levereras och vi ser att 2024 blir ännu ett år av kraftig expansion. Vi är ett tight och sammansvetsat team och med våra lokala entreprenörer känner vi oss trygga med att alla våra kunder skall få sina leveranser i tid. Eftersom stadsnätet växt så kraftigt de senaste åren kommer vi under 2024 även se över möjligheterna att etablera nya stamnät i delar av kommunen för att öka robustheten i vår samhällskritiska infrastruktur säger Mattias Arnesson, Stadsnätschef på Local Connect i Falköping

Driftstörningsinformation

Driftstörningar:

Det finns inga störningar att rapportera.

Planerade Avbrott:

Det finns inga planerade avbrott att rapportera.