192 Flobybor och 20 företagsanslutningar har kopplats upp till stadsnätet

Alla hushåll i vår utbyggnadssatsning i Floby har nu kopplats upp till stadsnätet. Vi firar detta med att 192* Flobybor och 20 företagsanslutningar nu kan ta del av framtidssäkra tjänster genom Local Connects öppna stadsnät i Falköping.

Bakgrunden till utbyggnaden var att många mindre flerbostadshus med enstaka lägenheter satt med anslutningar till kopparnätet som under 2024 släcks ner i Falköping. Genom att erbjuda ett nytt upplägg där stadsnätet inkluderar och bekostar byggnation av fastighetsnät i samband med ingrävning kunde en nyckelfärdig lösning levereras. Detta förenklar både för fastighetsägare och hushåll som enkelt kommer igång med sin surf efter stadsnätets installationer.

Intresset var stort och många flerbostadshus valde att ansluta sig, samtidigt har Floby många fina företag som passade på att ansluta sig till stadsnätet när grävarbetena pågick. Utöver hushållen så kopplades det upp 20 företagsanslutningar.

Som vanligt genomfördes projektet i nära samarbete med våra lokala entreprenörer där Bragds minigräv och Eltjänst i Falköping arbetade tillsammans med stadsnätets fibertekniker.

-I denna utbyggnad har vi arbetat på ett nytt sätt. Vi har bokstavligen arbetat ihop med entreprenörerna och hjälpts åt med kabeldragning och installation såväl på insida som utsida. Vi har inte lämnat projektet förrän hushåll och företag fått sin utrustning monterad hela vägen in i lägenheterna och lokalerna säger Lars Andersson, fibertekniker hos Local Connect.

Vi på Local Connect vill passa på att tacka alla fastighetsägare och företag i Floby för förtroendet.

 

*Genomsnittlig hushållsstorlek enligt SCB år 2022, 2,16 personer hushåll

Driftstörningsinformation

Driftstörningar:

Det finns inga störningar att rapportera.

Planerade Avbrott:

Det finns inga planerade avbrott att rapportera.