Stort intresse för Local Connect och stadsnätet i Falköping

I maj förra året fick stadsnätet i Falköping en ny ägarsammansättning då långsiktigt pensionskapital klev in som ägare till Stadsnätet. Stadsnätet ägs nu av långsiktigt pensionskapital där delar av stadsnätet även samägs tillsammans med Falköpings kommun genom Falbygdens Bredband AB. Ägarförändringen har inneburit stora förändringar för stadsnätet då det tidigare affärsområdet ombildats till ett eget lokalt aktiebolag med säte i Falköping. I samband med bolagsbildningen utformades en ny affärsplan och nu 16 månader senare ser vi att investeringarna i stadsnätet har ökat kraftigt. Stadsnätet har växt i omfattning men samtidigt blivit än mer finmaskigt vilket skapar förutsättningar att ansluta fler fastigheter till konkurrenskraftiga priser. Ur ett ekonomiskt perspektiv har den ökade utbyggnadstakten inneburit att stadsnätets ekonomiska ställning stärkts.

 

Intresset för Falköping stadsnäts strategiska omställning är stor runt om i landet. Local Connect har fått många förfrågningar från branschevent, stadsnät, kommuner och regioner om att komma och berätta om utvecklingen i Falköping. Intresset är stort kring den kraftigt ökade utbyggnadstakten då många stadsnät runt om i landet har en minskad utbyggnadstakt och utmaningar med finansiering. Möjligheterna med långsiktigt pensionskapital som ägare till stadsnät och tillgång till långsiktigt kapital väcker ett stort intresse.

 

I september var Local Connects VD Jimmy Stigevall inbjuden som talare på årets största Telekomevent Terminsstart Telekom och berättade om den positiva utvecklingen i Falköping och om möjligheterna med pensionskapital i fibersektorn. Jimmy Stigevall deltog även i en paneldebatt kring branschens strukturfrågor, framtida utmaningar och hur vi skall ansluta de kvarvarande fastigheterna runt om i landet.

 

Fredag den 6 oktober är Local Connect inbjuden som talare av Region Blekinge där Blekinges fiberaktörer och kommuner samlats för att diskutera lösningar för hur den återstående utbyggnaden skall finansieras. I samband med eventet presenterar Region Blekinge nytänkande analyser om nyttoeffekterna av att höghastighetsbredband når allt och alla.

Driftstörningsinformation

Driftstörningar:

Det finns ingen driftstörning att rapportera.

Planerade Avbrott:

Det finns inga planerade avbrott att rapportera.