Tidningen Nyinflyttad kommer till Falköping

Det Goda Livet är Falköpings kommuns vision om det hållbara samhället, ett samhälle i balans och harmoni, även för kommande generationer!

Falköping är ett attraktivt samhälle med stabil tillväxt, ett samhälle i god balans mellan stad och land. Givet den positiva inflyttningen till och inom Falköping etableras nu tidningen Nyinflyttad i vårt samhälle.

Nyinflyttad skickas ut till alla nyinflyttade i Falköpings kommun, är en välkomst- och informationstidning som ger möjlighet för både myndigheter, företag, organisationer att välkomna nya invånare.

Local Connect i Falköping tycket detta är ett positivt initiativ och kommer synas i tidningen både digitalt och i tryckt form under 2023.

Digital version av tidningen: Falköping – Storstadspress

-Vi tycker det är viktigt att välkomna invånare till Falköping och samtidigt påminna dem om att vi har en fantastisk fiberinfrastruktur förberedd så att de kan surfa i ljusets hastighet och ta del av all samhällsservice digitalt, säger Jimmy Stigevall VD för Local Connect i Falköping.

Driftstörningsinformation

Driftstörningar:

Det finns inga störningar att rapportera.

Planerade Avbrott:

Det finns inga planerade avbrott att rapportera.